Från och med den 25 maj 2022 finns en ny version av Visual Arkiv, 7.1.0.1 för nedladdning från vår hemsida. Gå till menyn “För kunder” och välj “Visual Arkiv 7.1″. I den är nedan uppdateringar gjorda.

Version 7.1.0.1

Rättade fel:

 • Fel vid omräkning av volymer när man anger volym som redan finns.
 • Fel vid uppdatering av vissa arkivposter.
 • Vissa oskrivbara tecken följer med vid NAD-export.
 • Sök på placeringsanmärkning för arkiv fungerar inte.

Version 7.1.0.0 kom ut den 8 april 2022. Nyheter i den versionen finns nedan.

Version 7.1.0.0

 • Teknisk uppdatering av Visual Arkiv till 64-bitars applikation.
 • Ny version av rapportgeneratorn Crystal Reports 13.0.31 (64 bit).
 • Teknisk modernisering av alla rapporter.
 • Infört sidnummer på alla rapporter.
 • Lagt till en tomrad efter inledande serieanmärkning vid utskrift av förteckningsblad AA.
 • Förbättring av hantering av länkar för att undvika problem med olika typer av länkar.
 • Logotypfilen för etikettmall sparas nu i databasen. Det innebär att alla användare har tillgång till loggan vid utskrift av etiketter.
  OBS! Loggan måste laddas upp på nytt för varje mall för att det ska fungera.
 • Anpassningar för Visual Arkiv som tjänst.
  Rättade fel:
 • Det går felaktigt att spara dubbletter på arkivnummer och arkivbildarnummer. Rättat.
 • Felaktigheter i vissa lägen vid uppdatering av tid och kommentarer på relationer för arkivbildare. Rättat.
 • “Ta bort”-menyval utgråat för användare utan driftbehörighet. Rättat.

/