Visual Arkiv

Förteckningssystemet för arkivarier av arkivarier

 

Förteckna arkiv enkelt och effektivt

Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart. Med Visual Arkiv kan detta arbete väsentligt förenklas och effektiviseras.

Det är enkelt att registrera arkivhandlingar, arkivbildarinformation och arkivförteckning med historik, serier och volymer, göra utskrifter och designa etiketter.

Hitta information snabbt

Med sin avancerade sökfunktion gör Visual Arkiv att det går det snabbt och enkelt att hitta informationen i arkivet.

Visual Arkiv Sök gör det möjligt att publicera och göra sökningar bland de egna förteckningarna på webbsidor internt eller på internet.

För att ytterligare öka tillgången till förteckningarna för forskare och allmänhet innehåller Visual Arkiv också möjligheten att exportera förteckningarna för publicering på Riksarkivets tjänst på Internet, NAD (Nationell ArkivDatabas)

Följer föreskrifter och standarder

Visual Arkiv följer Riksarkivets föreskrifter för arkivredovisning men också andra nationella standarder som finns inom arkivområdet.

Användarträffar och utbildning

Som kund får du möjlighet att delta på de årliga användarträffar som anordnas. Innehållet varierar från år till år beroende på vilka frågor ni och vi vill skall få vara i fokus.

Syftet med träffarna är att få verksamhetskunskap som säkerställer att Visual Arkiv fortsätter att vara en produkt ”För arkivarier av arkivarier”!

Fujitsu erbjuder regelbundet utbildningar där du som kund får lära dig att använda ditt Visual Arkiv fullt ut. Som kund får du också tillgång en kundyta där du får tillgång till nya versioner, tips och trix mm.

Våra kunder

Visual Arkiv har idag ca 300 aktiva kunder. Våra kunder finns inom kommuner och landsting, statlig verksamhet, universitet och högskolor samt inom det privata näringslivet.

Kommuner och landsting

80 av landets 100 största kommuner använder idag Visual Arkiv samtidigt som antalet mindre och medelstora kommuner konstant ökar.

Av landets regioner och landsting använder 80 % Visual Arkiv. Stockholms läns landsting, Region Skåne och Regionarkivet Göteborg tillhör de största Visual Arkiv-användarna.

Regioner och landsting tillsammans med kommunerna är den kategori som dominerar antalsmässigt. 

Enskilda arkiv och privat näringsliv

Bland de enskilda arkiven är folkrörelse- och föreningsarkiven en stor grupp. Bland näringslivsarkiven är det Centrum för Näringslivshistoria som är giganten. Där finns en stor mängd historiska dokument från svenska storföretag. 

Statliga arkiv

Bland våra kunder finns också ett stort antal statliga myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Kriminalvårdens huvudkontor, Migrationsverket och Sjöfartsverket. Även inom domstolsväsendet, kultursektorn och bland museerna återfinns många av våra kunder.

Universitet och högskolor

Visual Arkiv har också ett stort antal kunder inom Sveriges universitet och högskolor. Bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och Göteborgs Universitet för att nämna några.

Ett urval av kunder som valt Visual Arkiv

     
Uppsala   
   

Visual Arkiv

Förteckningssystemet för arkivarier av arkivarier

 

Förteckna arkiv enkelt och effektivt

Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart. Med Visual Arkiv kan detta arbete väsentligt förenklas och effektiviseras.

Det är enkelt att registrera arkivhandlingar, arkivbildarinformation och arkivförteckning med historik, serier och volymer, göra utskrifter och designa etiketter.

Hitta information snabbt

Med sin avancerade sökfunktion gör Visual Arkiv att det går det snabbt och enkelt att hitta informationen i arkivet.

Visual Arkiv Sök gör det möjligt att publicera och göra sökningar bland de egna förteckningarna på webbsidor internt eller på internet.

För att ytterligare öka tillgången till förteckningarna för forskare och allmänhet innehåller Visual Arkiv också möjligheten att exportera förteckningarna för publicering på Riksarkivets tjänst på Internet, NAD (Nationell ArkivDatabas)

Följer föreskrifter och standarder

Visual Arkiv följer Riksarkivets föreskrifter för arkivredovisning men också andra nationella standarder som finns inom arkivområdet.

Användarträffar och utbildning

Som kund får du möjlighet att delta på de årliga användarträffar som anordnas. Innehållet varierar från år till år beroende på vilka frågor ni och vi vill skall få vara i fokus.

Syftet med träffarna är att få verksamhetskunskap som säkerställer att Visual Arkiv fortsätter att vara en produkt ”För arkivarier av arkivarier”!

Fujitsu erbjuder regelbundet utbildningar där du som kund får lära dig att använda ditt Visual Arkiv fullt ut. Som kund får du också tillgång en kundyta där du får tillgång till nya versioner, tips och trix mm.

Våra kunder

Visual Arkiv har idag ca 280 aktiva kunder. Våra kunder finns inom kommuner och landsting, statlig verksamhet, universitet och högskolor samt inom det privata näringslivet.

Kommuner och landsting

80 av landets 100 största kommuner använder idag Visual Arkiv samtidigt som antalet mindre och medelstora kommuner konstant ökar.

Av landets regioner och landsting använder 70 % Visual Arkiv. Stockholms läns landsting, Region Skåne och Regionarkivet Göteborg tillhör de största Visual Arkiv-användarna.

Regioner och landsting tillsammans med kommunerna är den kategori som dominerar antalsmässigt.

Enskilda arkiv och privat näringsliv

Bland de enskilda arkiven är folkrörelse- och föreningsarkiven en stor grupp. Bland näringslivsarkiven är det Centrum för Näringslivshistoria som är giganten. Där finns en stor mängd historiska dokument från svenska storföretag.

Statliga arkiv

Bland våra kunder finns också ett stort antal statliga myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Kriminalvårdens huvudkontor, Migrationsverket och Sjöfartsverket. Även inom domstolsväsendet, kultursektorn och bland museerna återfinns många av våra kunder.

Universitet och högskolor

Visual Arkiv har också ett stort antal kunder inom Sveriges universitet och högskolor. Bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och Göteborgs Universitet för att nämna några.

Ett urval av kunder som valt Visual Arkiv

          Uppsala               

Prova Visual Arkiv kostnadsfritt i 30 dagar