Agenda Användarträff

Nu har vi spikat agendan för användarträffen den 15 oktober. Då det var mycket vi ville få med börjar vi kl 9.00, vilket är en halvtimme tidigare än vi tidigare kommunicerat.