Vi har fått en fråga från en av våra användare gällande etiketter. Hoppas ni har tips att komma med. Se nedan.

Jag är kommunarkivarie i Flen där vi använder Visual Arkiv. Våra etiketter är snart slut och de är också slut hos den leverantör vi använder oss av.
Har du några tips om var jag ska vända mig för att få tag på passande etiketter?

 

Med vänlig Hälsning
Roger Petersson