Det finns en ny uppdatering av Visual Arkiv Internet. Versionen heter 6.2.0.3.

Åtgärdat i denna version:

  • Handlingar. Det går att söka på handlingar på volymnivå. De visas också i trädlistan.
  • Fel vid klick på institution. I vissa fall kunde ett fel uppstå vid klick på institution i trädlistan.

För att kunna ladda hem uppdateringar från nedladdningssidan måste ni logga in med ert s.k. Företagskonto. Dessa kontouppgifter har skickats ut till den person hos er som vi har som huvudkontaktperson i vårt kundregister.
Ladda hem uppdatering härifrån