Från och med idag den 13 januari 2022 finns en ny version av Visual Arkiv, 7.0.7.4 för nedladdning från vår hemsida. Gå till menyn “För kunder” och välj “Visual Arkiv 7.0″. I den är nedan uppdateringar gjorda.

Version 7.0.7.4

Typ av placering sorteras i alfabetisk ordning.
Felmeddelande när man sparar serie i vissa lägen. Rättat.
Felmeddelanden när man väljer placeringsfliken i vissa lägen. Rättat.
Ingen radbrytning i anmärkningsfältet på reversalen i Leverans Plus. Rättat.

Version 7.0.7.3

Typ av placering sorteras i alfabetisk ordning.
Anpassningar för Visual Arkiv som tjänst.
Rättade fel:
Fel typ av placering visas om det finns flera med samma namn. Rättat.
Felmeddelande vid ändring av serierubrik. Rättat.
Antal objekt blir 0 i placeringsfliken för volym. Rättat.
Fältet för arkivbildarnummer för litet på reversalen. Rättat.

Version 7.0.7.2

Efter flera synpunkter på flytten av etikett-text för volymer och förvaringsenheter till egen flik har vi valt att flytta tillbaka etikett-texten till fliken Grunduppgifter.
Rättade fel:
Vid skapande av volym/förvaringsenhet får man ett felmeddelande att typ av förvaringsenhet saknas.
Fel vid import av EAD-filer.

Version 7.0.7.1 kom ut den 19 oktober 2021. Nyheter i den versionen finns nedan.

Version 7.0.7.1

Rättade fel:
Rättat fel som kunde dölja placeringar i vissa lägen.