Ett händelserikt år går mot sitt slut. På utvecklingssidan har vi legat i och det har hänt mycket i och kring Visual Arkiv det gångna året.

Vi har fått förstärkning av en ny medarbetare, Kim Kehoe, vilket vi är mycket glada för.

Vi har lanserat Visual Arkiv som tjänst med datalagring i Sverige och nu jobbar de första kunderna för fullt i tjänsten. Vi räknar med att plocka in fler i tjänsten redan efter nyår. Hör av er om ni är intresserade så får vi planera in en överflytt tillsammans i den turordning ni änmäler er.

Vi har jobbat mycket med placeringsmodulen och att underlätta kapacitetsplanering i Visual Arkiv.

Vi har också plockat fram ett API med vilket man kan hämta uppgifter från Visual Arkiv till sitt e-arkiv.

Tyvärr är ju läget fortsatt osäkert vad gäller Covid 19 och vårens kurser planeras därför att hållas på distans. Men vi ser ändå med tillförsikt fram emot nästa år och allt spännande som kommer att hända då. Med det sagt vill vi önska alla våra kunder en riktigt….

God Jul och ett Gott Nytt År!