Nu kan ni ladda hem ny uppdatering av Visual Arkiv. Versionen heter 6.2.3 och nyheterna i denna version är:

  • Ändra versaler <> gemener retroaktivt  Om man i Depå ändar att Arkiv- resp. Arkivbildarnamn skall skrivas med versaler alt gemener och eller Serie-namn skall skrivas med versaler alt gemener får man när man sparar uppgiften en fråga om man önskar ändra retroaktivt så att alla ev. tidigare Arkivbildare och/eller Serier inom Depån skall få den nya inställningen.
  • Kopiera processbaserad Innehållsförteckning mellan olika Arkivbildare Det går nu att kopiera en processbaserad Innehållsförteckning även till Arkiv tillhörande annan Arkivbildare. Tidigare kunde det enbart göras mellan Arkiv tillhörande samma Arkivbildare. Om det finns en version av en klassificeringsstruktur kopplad till det givande Arkivet måste det finnas en motsvarande kopplad till Arkivbildaren på det mottagande Arkivet.
  • Förstora text på volymanmärkning under redigering. På Volymuppgiften är tidigare funktion för zoom upp/zoom ner av Volymanmärkning ändrad så att det nu bara finns en zoom-upp knapp som i stället öppnar ett nytt flytande fönster där man själv på vanligt sätt kan reglera storleken. I fönstret kan man även under registreringsarbetet ändra text-storlek och använda Ctrl+F för att söka text.
  • Utökad Fritextsök. Vid Fritextsök ingår nu fler fält än tidigare i sökfunktionen.
  • Hänsyn till användarens textstorlek. Om användare har annan upplösning och/eller textstorlek än vad som Visual Arkiv förväntar sig har skalningen på knappar, fält mm inte fungerat vilket inneburit att i vissa fall dessa glidit ihop och/eller kommit utanför synbarhet. Dessa problem till stor del åtgärdade.
  • …och så är givetvis en o annan bugg rättad

Klicka här för att se den kompletta listan över nyheter och buggrättningar