Två gånger om år anordnar vi kurser i Visual Arkiv här i Göteborg, en på hösten och en på våren. Man kan när som helst anmäla sitt intresse att delta på en kurs. Det finns plats för 12 elever på varje kurs och kurserna brukar bli fullbokade. Det är principen först till kvarn som gäller.

Som ett led i vår strävan att uppnå ständiga förbättringar är vi intresserade av vad våra kunder tycker om det vi gör. I oktober höll vi vår senaste grundkurs i Visual Arkiv och har nu sammanställt resultatet av kursutvärderingen. Kursen fick betyget 5,9 på en 7 gradig skala och vi fick kommentarer såsom:

”Kursen var grundlig och gick igenom alla de moment som man använder sig av i Visual Arkiv” ”Lärarna var pedagogiska och uppmärksamma”. ”Det fanns tid för att själv prova sig fram i systemet”

Vi är naturligtvis glada för de fina omdömena och betyget men har också tagit till oss de förbättringsförslag vi fick och håller på att arbeta med dessa för att se vad vi kan göra framåt.

Vi erbjuder också utbildning på plats hos er om så är önskvärt. Är man ett större antal som vill gå kurs kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att titta på detta alternativ. För mer information se: Utbildning